Regelement curlingcompetitie

Vanaf maandag 10 december 2019 zal de curlingcompetitie op de Woerdense IJsbaan weer losbarsten! JCI Het Groene Hart doet er alles aan om er weer een fantastische curlingcompetitie van te maken. Hiervoor hebben wij als organisatie een aantal huisregels c.q. voorwaarden voor deelname opgesteld. Met de inschrijving voor deelname aan de curlingcompetitie gaat u met deze voorwaarden akkoord en bent u en uw teamgenoten verplicht zich aan deze regels te houden. Naast de huisregels c.q. voorwaarden voor deelname die in het navolgende zijn gesteld bent u eveneens verplicht zich te houden aan de “algemene huisregels” van de IJsbaan Woerden.

Huisregels


 ► Elke wedstrijd bestaat uit 3 sets en elke set bestaat uit 8 speelronden (dit is een aanpassing tov. eerdere edities). Nadat de deelname, eerste speeldatum en tijd door ons zijn bevestigd, kunnen deze niet meer worden gewijzigd. In de curlingcompetitie kan een team zich niet laten vervangen door een ander team. Indien het team door mag naar de volgende ronde wordt op de website www.ijsbaanwoerden.nl bekend gemaakt wanneer de volgende wedstrijd gespeeld zal moeten worden. Tevens is dit ook al van te voren in te schatten door gebruik van het speelschema.

► Elk team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 spelers. Er worden 5 spelers van het team aangewezen die mogen gooien gedurende de 8 speelronden. De andere spelers mogen vegen. Deze 5 spelers mogen pas na elke set weer gewijzigd worden. Let op dus niet tussendoor!

► Zorg voor warme kleding en warme schoenen, want het is erg koud op de ijsbaan! De organisatie zal de nodige kleding en schoeisel niet ter beschikking stellen.

► De kosten voor deelname zijn € 50,- per ronde per team en dienen te worden voldaan voorafgaand aan de desbetreffende wedstrijd. Bij voorkeur voldoen per pin. Ook bestaat de mogelijkheid om vooraf middels een betaalverzoek de kosten te voldoen. Het niet voldoen van de kosten voor deelname zal leiden tot uitsluiting van deelname. De wedstrijden in de halve finale en finale zijn gratis. De opbrengsten gaan niet naar onze eigen kas, maar zijn bestemd voor het goede doel: de Woerdense Stichting "De Mantelmeeuw".

► Er zijn bezems aanwezig, maar neem gerust je eigen bezem mee. Er mag ten allen tijde geveegd worden, maar er mogen geen hoopjes sneeuw op de baan worden gemaakt. Daarvoor krijg je een strafpunt tegen.

► Zicht hinderen of het blokkeren van het zicht is niet toegestaan. Hinder of obstructie in welke vorm dan ook, kan leiden tot diskwalificatie van het team waartoe degene die de hinder veroorzaakt behoort, zulks ter beoordeling van de organisatie.

► De organisatie is bevoegd om voor een ordentelijk verloop van de curlingcompetitie aanwijzingen te geven aan de deelnemers, die door de betreffende deelnemers onverwijld dienen te worden opgevolgd. Ook zal de organisatie de puntentelling bijhouden op een scoreformulier. Opmerkingen c.q. aanwijzingen en de door de organisatie vastgelegde puntentelling zijn niet vatbaar voor discussie en zijn bindend voor de deelnemers. Het niet opvolgen van instructies van de organisatie kan leiden tot uitsluiting van deelname, zulks ter beoordeling van de organisatie.

► Met deelname aan de curlingcompetitie geeft het gehele team toestemming voor het maken van camerabeelden/foto’s/filmpjes en/of geluidsopnames ten behoeve van online en offline promotie van het evenement.

► De organisatie zal zorgvuldig met de persoonsgegevens van de teams omgaan (telefoonnummer/e-mailadres/naam van de ‘captain’).

► Deelname aan en/of bijwonen van de curlingcompetitie is geheel op eigen risico. JCI Het Groene Hart en/of IJsbaan Woerden zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel en/wel materiële schade die deelnemers, toeschouwers of andere aanwezigen kunnen ondervinden. Dit geld ook voor eventuele geleden schade door diefstal en schade aan eigendommen.

► De organisatie van de curlingcompetitie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten de curlingcompetitie af te gelasten of stil te leggen. Tevens kan de organisatie de starttijd en/of locatie van de curlingcompetitie wijzigen.

► Door het besluit van de organisatie om de curlingcompetitie niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de teams gemaakte kosten in relatie tot de curlingcompetitie.

Even opfrissen van de spelregels:

Het spel

Een curlingwedstrijd wordt gespeeld door twee teams. Elke speler gooit 1 fluitketel per ronde. In totaal worden dus 10 fluitketels gespeeld per speelronde, om en om door beide teams. Een set bestaat uit 8 speelronden.

Curling wordt gespeeld op een ijsbaan met aan het uiteinden een cirkel die ‘het huis’ wordt genoemd. De speler moet de fluitketel voor de eerste lijn loslaten. Fluitketels die later losgelaten worden, worden uit het spel genomen.

We hebben het altijd over gooien, maar eigenlijk wordt de fluitketel over het ijs geschoven. Hij komt niet los van het ijs. Door het handvat op de fluitketel een kleine draai naar links of rechts te geven bij het gooien, krijgt de fluitketel zijn curl. De curl is de afwijking van de rechte lijn.

Het vegen

Een essentieel onderdeel van het curlen is het vegen. Maar waar is het goed voor? Welk effect heeft het vegen? Door de bezem snel heen en weer en met veel druk over het ijs te bewegen, ontstaat wrijvingswarmte en smelt het ijs lichtjes. Er vormt zich een dun filmpje water tussen de fluitketel en het ijsoppervlak, een soort aquaplaning. Zo vermindert de wrijving tussen de fluitketel en het ijs, waardoor de fluitketel langer zal doorglijden en het moment waarop de fluitketel gaat curlen, wordt uitgesteld. Een goed veegteam krijgt een fluitketel verder. Om goed (en een hele wedstrijd lang) te kunnen vegen, is een sterke conditie nodig.

De vegers van de werpende partij mogen ten allen tijde op iedere plaats vegen. Aanraken van de fluitketel met de bezem lijdt tot een 1 strafpunt. De tegenpartij mag pas vegen wanneer de geworpen fluitketel zich in het huis bevindt. Elkaar hinderen bij het vegen is niet toegestaan! Van te voren de baan schoonvegen is toegestaan. Sneeuw of enig ander materiaal van de baan opvegen mag niet. In geval van hinder, mag de fluitketel opnieuw worden geworpen.

Puntentelling

Na iedere ronde, dus als alle 10 fluitketels door jouw team en de tegenstander om en om zijn gegooid, wordt de stand opgemaakt. Er is altijd maar één team per speelronde dat punten krijgt. Vanuit het midden wordt gekeken welke kleur fluitketel het beste ligt, dat wil zeggen het dichtste bij het midden. Deze fluitketel levert een punt op. Is de volgende fluitketel van dezelfde kleur, dan levert die fluitketel ook een punt op. Het tellen houdt op wanneer de volgende fluitketel die het beste ligt van de tegenstander is. Indien de fluitketels die het beste liggen van beide teams even ver bij het midden vandaag liggen, krijgen beide teams 1 punt.

De kleuren van de cirkels op het ijs hebben geen waarde. Het huis heeft alleen maar verschillende kleuren zodat het makkelijker is om met het blote oog te beoordelen welke fluitketel beter ligt. Mocht dat toch niet goed zichtbaar zijn met het blote oog, dan is er een meetlat waarmee exact bepaald kan worden welke fluitketel (vanuit het midden) beter ligt. Een team wint een ronde als hun fluitketels beter in het huis komen te liggen dan de fluitketels van de tegenstander. Het team dat als eerste 2 sets wint, mag zich de winnaar van de wedstrijd noemen.