Rotary

Rotary werd in 1905 in Chicago opgericht door de advocaat Paul Harris. Samen met een kolenhandelaar, een mijnbouwingenieur en een kleermaker begon hij een vriendenclub waar ze met elkaar spraken over hoe de maatschappij (ook toen al) verhardde en hoe zij daar met elkaar iets aan konden verbeteren. Ze vergaderden wekelijks om de beurt bij elkaar, en zo ontstond de naam ‘Rotary’. Al snel besloten ze meer mensen uit het lokale zakenleven bij hun activiteiten te betrekken en binnen een maand telde deze eerste Rotaryclub vijftien leden. Al snel groeide het aantal Rotaryclubs in Amerika en andere landen volgen snel. In 1922 werd in Amsterdam de eerste Nederlands Rotaryclub opgericht. Inmiddels is Rotary uitgegroeid tot een internationale organisatie met ruim 32.000 clubs in 200 landen en met een totaal van zo’n 1,2 miljoen leden. Mannen en vrouwen die op allerlei gebied een leidinggevende functie vervullen en die zich willen inzetten voor anderen die het minder goed hebben. Rotary is een ‘serviceclub’. Dat betekent dat de leden van een Rotaryclub andere mensen helpen. Van welk ras, geloof of politieke mening ook. Met andere woorden: Rotary is een bepaalde manier van leven. Maar Rotary is ook een wereldwijde vriendenclub. Het is ook belangrijk om kameraadschap tussen verschillende nationaliteiten te kweken. In 1964 werd de eerste Rotaryclub in Woerden opgericht. Inmiddels zijn er twee clubs, één vergadert op dinsdag tussen twaalf en twee en de ander komt bij elkaar op donderdagavond tussen zes en acht. Zoals elke Rotaryclub over de hele wereld, hebben de Woerdense Rotaryclubs ieder jaar een nieuw bestuur (ook dat roteert). In totaal zijn er in Woerden een kleine honderd leden, die allemaal wel in een of meerdere commissies hun taak vervullen. Zo is er al jaren voor scholieren van het middelbaar onderwijs een Beroepenoriëntatieproject en een Sollicitatieproject waarbij, in samenwerking met de scholen, leerlingen zich voorbereiden op een volgende stap in de maatschappij. De Woerdense IJsbaan wordt georganiseerd door de beide Woerdense Rotaryclubs.