Tarieven en Huisregels

Voor de ijsbaan gelden de volgende tarieven:

 • Entree  €. 3,00 per persoon per keer.
 • Schaatshuur  €. 2,00 per persoon per keer.

 

De organisatie van ijsbaan Woerden doet er alles aan om de gezellige winterse sferen naar Woerden te brengen. Om de gezelligheid te behouden zijn er de volgende huisregels opgesteld:

Algemene huisregels:

 • Toegang tot alle ruimtes van en behorende bij de organisatie van IJsbaan Woerden, zijn geheel op eigen risico.
 • IJsbaan Woerden is niet aansprakelijk voor enig letsel dan wel verlies of schade aan eigendommen.
 • IJsbaan Woerden is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte en/of vermiste eigendommen.
 • Instructies van het baanpersoneel/ijsmeesters/instructeurs dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Houdt rekening met elkaar en met de omwonenden.
 • Gooi afval altijd in de  daarvoor bestemde afvalbakken, dan houden we het schaatsterras schoon!
 • Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • In de Horeca zullen geen alcoholhoudende dranken worden geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Schade aan materialen van IJsbaan Woerden zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc. zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.

 

Huisregels op het ijs:

 • Alleen toegang met een geldig entreebewijs.
 • Géén toegang met noren en/of klapschaatsen.
 • Het dragen van handschoenen is verplicht.
 • Je mag niet met schoenen of schaatsbeschermers het ijs op.
 • Niet eten/drinken/roken op het ijs.
 • Niet springen op de baan.
 • Niet op de boarding klimmen of zitten.
 • Gebruik eigen sleetjes en andere attributen is niet toegestaan.
 • Geen rommel, kleding of schaatsbeschermers op het ijs achterlaten.
 • Schaatshuur is voor eigen rekening en risico. Bij het niet retourneren. van de huurschaatsen zijn wij genoodzaakt om € 30,- in rekening te brengen.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om indien de situatie er om vraagt anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.