Wat is Rotary?

Rotary werd in 1905 in Chicago opgericht door de advocaat Paul Harris. Samen met een kolenhandelaar, een mijnbouwingenieur en een kleermaker begon hij een vriendenclub waar ze met elkaar spraken over hoe de maatschappij (ook toen al) verhardde en hoe zij daar met elkaar iets aan konden verbeteren. Ze vergaderden wekelijks om de beurt bij elkaar, en zo ontstond de naam ‘Rotary’. Al snel besloten ze meer mensen uit het lokale zakenleven bij hun activiteiten te betrekken en binnen een maand telde deze eerste Rotaryclub vijftien leden. Al snel groeide het aantal Rotaryclubs in Amerika en andere landen volgen snel. In 1922 werd in Amsterdam de eerste Nederlands Rotaryclub opgericht. Inmiddels is Rotary uitgegroeid tot een internationale organisatie met ruim 32.000 clubs in 200 landen en met een totaal van zo’n 1,2 miljoen leden. Mannen en vrouwen die op allerlei gebied een leidinggevende functie vervullen en die zich willen inzetten voor anderen die het minder goed hebben. Rotary is een ‘serviceclub’. Dat betekent dat de leden van een Rotaryclub andere mensen helpen. Van welk ras, geloof of politieke mening ook. Met andere woorden: Rotary is een bepaalde manier van leven. Maar Rotary is ook een wereldwijde vriendenclub. Het is ook belangrijk om kameraadschap tussen verschillende nationaliteiten te kweken. In 1964 werd de eerste Rotaryclub in Woerden opgericht. Inmiddels zijn er twee clubs, één vergadert op dinsdag tussen twaalf en twee en de ander komt bij elkaar op donderdagavond tussen zes en acht. Zoals elke Rotaryclub over de hele wereld, hebben de Woerdense Rotaryclubs ieder jaar een nieuw bestuur (ook dat roteert). In totaal zijn er in Woerden een kleine honderd leden, die allemaal wel in een of meerdere commissies hun taak vervullen. Zo is er al jaren voor scholieren van het middelbaar onderwijs een Beroepenoriëntatieproject en een Sollicitatieproject waarbij, in samenwerking met de scholen, leerlingen zich voorbereiden op een volgende stap in de maatschappij. De Woerdense IJsbaan wordt georganiseerd door de beide Woerdense Rotaryclubs.

JCI Het Groene Hart

JCI Het Groene Hart: een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen tot 40 jaar die zich persoonlijk willen ontwikkelen en wonen of werken in de regio Woerden. JCI is een internationale organisatie met circa 160.000 leden in ongeveer 110 landen. Over heel Nederland verspreid zijn er circa 100 kamers met ongeveer 2000 leden. JCI biedt ontzettend veel kansen waar je zowel als lid en als niet-lid gebruik van kunt maken. Het belangrijkste daarbij is dat je die kansen ook daadwerkelijk benut en zelf je lidmaatschap de waarde geeft die het verdient! JCI is gebaseerd op vier pijlers: Business, Community, Training en International. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. De overkoepelende factor is ‘fun’, want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven! JCI Het Groene Hart is de organisator van het supersnelle event: Woerden City Karting. Voor meer informatie: www.jcihetgroenehart.nl of volg ons op facebook!

Het goede doel van 2017: Het Thuishuisproject:

“Op een leuke manier oud worden in studentenhuis voor ouderen”

Het Thuishuisproject is dit jaar het goede doel wat wordt gesteund aan de hand van de opbrengsten van de Curling 2017 op de Woerdense ijsbaan. Het Thuishuisproject is een nieuw initiatief in Woerden dat ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen en helpend kan zijn in het tegengaan van vereenzaming. Het Thuishuis is een gewoon huis waar circa 5 tot 7 alleenstaande ouderen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners met een gemiddelde leeftijd van 60+, hebben er elk hun eigen woonruimte en delen samen een keuken, woonkamer en hobbyruimte. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de bewoners kan er ondersteuning geboden worden door vrijwilligers. Hierbij staat behoud van zelfredzaamheid voorop. Naast praktische en emotionele ondersteuning stimuleren de vrijwilligers deelname aan sociale activiteiten in eigen buurt. Naast het Thuishuis is er ook het Thuisbezoek. Vrijwilligers gaan dan, desgewenst, op bezoek bij alleenstaande ouderen in hun eigen huis. Met als doel om het (te kleine) netwerk van de ouderen weer te revitaliseren en uit te breiden, opdat sociaal isolement wordt voorkomen. Uit onderzoek komt naar voren dat wanneer mensen tijdig uit hun isolement worden gehaald en worden geactiveerd tot deelname aan onder andere sociale activiteiten, het moment van de daadwerkelijke behoefte aan zorg kan worden uitgesteld.