Vrijwilligers

De ijsbaan wordt niet alleen mogelijk gemaakt door de vele sponsoren, maar ook door talloze vrijwilligers. Die zijn actief bij allerlei werkzaamheden, van schaatsuitgifte en begeleiding van stagiairs tot scheidsrechteren bij de Curlingcompetitie. Wij waarderen onze vrijwilligers enorm!

IJsbaan woerden schaatsen vrijwilligers

De groep vrijwilligers bestaat uit:

  • leden van Rotaryclub Woerden en Rotaryclub Woerden Oude Rijn, die verantwoordelijk zijn voor initiatief, organisatie en uitvoering van vele diensten op en rond de ijsbaan
  • leden van JCI het Groene Hart, die verantwoordelijk is voor de organisatie en begeleiding van de Curlingcompetitie
  • meer dan 25 betrokken Woerdenaren, die als vrijwilliger op en rond de ijsbaan werken
  • jongeren van Kalsbeek en Minkema, die hun maatschappelijke stage vervullen bij de ijsbaan
  • jongeren van Kalsbeek College locatie Bredius, die het schoolschaatsen begeleiden.

Logeerhuis Bredius dit jaar goed doel

JCI Het Groene Hart schenkt de opbrengst van het curlen elk jaar aan een lokaal goed doel. Dit jaar is dat Logeerhuis Bredius in Woerden. Het is nog maar een paar jaar geleden dat het Logeerhuis aan de rand van het Landgoed Bredius haar deuren opende. Logeerzorg is er voor mensen met een chronische ziekte of aandoening zoals Parkinson, een vorm van demenDe of niet-aangeboren hersenletsel of mensen die vanwege ouderdom intensieve mantelzorg ontvangen. Zij kunnen in het Logeerhuis terecht voor een korte vakanDe. De eigen mantelzorger (vaak zwaar belast) heeJ hierdoor even wat Djd voor zichzelf. De mantelzorger kan bijvoorbeeld zelf even een paar dagen weg gaan en daarmee nieuwe energie opdoen.Inmiddels is het Logeerhuis niet meer weg te denken uit Woerden. Heel wat log.s hebben de afgelopen jaren de weg naar het Logeerhuis gevonden. Sommigen maken jaarlijks meerdere keren gebruik van de logeermogelijkheid. PrevenDef gebruik maken van logeerzorg is bewezen effecDef tegen overbelasDng bij mantelzorgers en voorkomt crisissituaDes en acute uitplaatsing naar een verpleeghuis.

Wil je ook meehelpen bij de Rotary-ijsbaan in Woerden?